0
0 Sepet (boş)

od-agaci, agarwood imageÖd Ağacı

Öd Ağacı Diğer İsimleri : Aquilaria agollocha, Agalloch, Eagle wood, Bois d’aigle, Calambac

Hind-istan ve Kamboçya’da yetişen bir ağacın parçalarıdır. Özellikle Keşmir Tayland ve Çin’de yetişir. Beyaz ve siyah renkte olanları vardır. Bu bitkiye “Kustı Hindî” de­nildiği gibi, eskiden tüccarların deniz yoluyla Arap ülkelerine getirmelerinden dolayı da “Kustı bahri” denilmiştir.

Beyaz cinsine “Kustı bahrî veya Kustı Aeabı’ denildiği gibi, siyah cinsine de “Kustı Hindi’ denil­diği olmuştur. Hafif bir kokusu vardır ki bu koku zencefil kokusuna yakındır

Faydaları:
* Kustı bahri ile ûdı Hindî aynı şeydir, ancak Kustı bahrî, ûdı Hindî’den daha beyaz ve daha tatlı­dır
* Ödağacı (Udi Hindî)’nin kökü, dalları ve kabu­ğu hoş kokulu bir ağaçtır. Hekimlikte ve esans ya­pımında kullanılmıştır.
* İbni Kayyım de “Tıbbı Nebevisinde şöyle de­miştir
* Ödağacı iki kısımdır. Biri tedavide kullanılır ki ona “kust” veya “küst” denilir. Diğeri isegüzel koku yapımında kullanılır ki ona da “elelüvve” denir. Ni­tekim İbni Ömer Hz.’leri güzel koku süründüğü zaman öd ağacı kokusunu sade olarak veya öd ile kâfur karıştırılmış koku sürünür, sonra da “Peygamber Aleyhis Selâm işte böyle koku sürünürdü” derdi

Yine Peygamber Aleyhisselâm cennet ehlini tavsif ederken ” … onların tarakları altın ve gümüş, terleri misk, buhurdanlıkları ödağacından, eşleri huriler, ahlakları bir kişinin ahlakı gibi” buyurmuştur.

Bazılarına göre de ödağacından güzel koku elde etmek için ödağacı kesildikten sonra bir sene bo­yunca toprağa gömülür toprak onun faydasız kı­sımlarını yiyip, yok eder, fakat güzel kokulu kısmı kalır, bu kısma toprak bir şey yapmaz. Kabuğu ve kokusuz kısmı kokuşur ve toprağa karışır”  Ödağacı, odunsu kokuların en üst seviyesi olan "kıymetli ağaçlar" (precious woods) serisi içinde değerlendirilir. Yani, bir parfüm tanıtımında "kıymetli ağaçlar" kelimesini gördüğünüzde bilin ki içinde ya sandal ağacı ya da öd ağacı (ûd kokusu) mevcuttur. Uluslar arası literatürde "agarwood" veya "aloeswood" olarak da geçer.

İlginç olan, Ûd ağacı sağlıklı halde iken hoş kokmaz ve ona o hoş havayı veren bünyesine nüfuz eden bir tür mantardır. Mantarın enfekte etmesi ile hoş kokuya bürünen bu mucizevi ağaç bu nedenle süre geçip gövdedeki enfeksiyon mature oldukça daha da tatlı kokmaya başlar. Kısaca; en makbul olanı, en uzun süre dinlendirilmiş olanıdır.  

Tek başına odunsu (woody) bir koku olarak kullanılabildiği gibi, "kokucuk" serisi içinde yer alan diğer kokular gibi onlarla kombine olarak, yani başka bir çeşit le karıştırılarak ta kullanılabilir.

Ud kokularının efendisi Kamboçya Ûd'u Asyanın güneydoğusunda, ekvator'un 10-13 derece kuzeyinde tropikal bölgelerde yetişir. Kamboçya'da güneydoğu asya'nın bir çok ülkesinde olduğu gibi yıl boyu sıcak hava hakim olup, musson yağmurlarının etkisi altındadır.  Kamboçya Ud'u (öd yağı) eski bir "agarwood" ağacının parçalarından damıtılarak elde edilir. Ud kokuları "kalıcı" Esans ve Parfümlerin 1 numaralı ham maddeleridir. En kaliteli Ud, (öd ağacı) Kamboçya, Hindistan, Laos, Tayland ve Vietnam' da yetişir. Ud kokularının en üstün kalitede olanı Kamboçya Ûd'u (Oudh cambodia, Oudh Kambodî)'dir Kamboçya Ûd'u Günümüzde Dubai, Bahreyn gibi ortadoğu ülkelerinde düğün gibi özel günlerde ve özel toplantılarda kullanılan eşsiz bir kokudur.

Kamboçya Ûd kokusundan sonra Ûd'Hindî ud kokuları kategorisinde 2. sırada yer alır. kamboçya udundan sonra en kaliteli Ûd kokusudur.