0
0 Sepet (boş)

HADİSLERİN IŞIĞINDA MİSVAKIN ÖNEMİ

Abdullah bin Haddâd radıyallahu anh’dan Rasû-lullah sallallahu aleyhi vesellem buyurdu ki: “Dişleri misvaklamak fıtrattandır.”Misvak çok önemli bir sünnettir. Fıtrattan olan şeylerdendir. Onun fazilet ve güzellikleri bir çok hadislerde beyan edilmiştir.

 

Melih bin Abdullah el-Hutami babasından, o da dedesinden şöyle rivayet etmiştir: “Rasû-lullah sallallahu aleyhi vesellem buyurdu ki: <Beş şey peygamberlerin sünnetindendir: Hayâ, hilm (yumuşaklık), kan aldırmak, dişleri mis-vakla temizlemek, güzel koku sürünmek.>”[1]

(Bezzar, Mecma)

 

Hz. İbni Ömer radıyallahu anhuma’dan rivayet edil-miştir: Peygamber sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu; “Misvak kullanmaya önem veriniz. Zira o ağzı temizler ve Rabb (olan Allah’ın) rızasını kazandırır.”                                                                                                                                        Buhâri)

 

Hz. Ebû Hûreyre radıyallahu anh’dan rivayete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyur-muştur; “Eğer ümmetime zor geleceğinden korkmasaydım, onlara her namaz vakti mis-vak kullanmalarını emrederdim.” (Buhâri, Müslim)

 

“Elbisenizi yıkayınız, saçlarınızı düzeltiniz, diş-lerinizi misvakla temizleyiniz ve süsleniniz. Zira Benî İsrail’in erkekleri bu şeylere önem göstermedikleri için, onların hanımları fuhşa düştüler.”                                                                                                (Cami’us Sağir)

MİSVAK ve GÜZEL KONUŞMA

            Hz. Ebû Hûreyre radıyallahu anh buyurdu ki: “Misvak kullanmak kişinin fesahatını (güzel ko-nuşmasını) arttırır.”                                                   (İbni Adiy, Ukaylî)

 

MİSVAK HAFIZAYI ARTTIRIR

            Hz. Ali radıyallahu anh buyurdu ki: “Misvak kul-lanmak hafıza kuvvetini arttırır ve balgamı giderir.”